Ερευνητική Ομάδα

O Μανώλης Μανδαλάκης είναι Εντεταλμένος Ερευνητής (Γ’ βαθμίδα) στο ΙΘΑΒΒΥΚ-ΕΛΚΕΘΕ με γνωστικό αντικείμενο «Βιοανάλυση και θαλάσσια βιοτεχνολογία». Είναι ειδικός στη μεταβολομική, πρωτεομική και άλλες σύγχρονες εκφάνσεις της αναλυτικής χημείας. Έχει περισσότερα από 18 χρόνια εμπειρίας στην ανάλυση βιομορίων και οργανικών ενώσεων χρησιμοποιώντας ποικίλες χρωματογραφικές μεθόδους και διάφορους ανιχνευτές φασματομετρίας μάζας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν α) τη στοχευμένη ανάλυση βιομορίων υψηλής σημασίας σε θαλάσσιους οργανισμούς (π.χ. φωτοχρωστικές, βιοτοξίνες, αμινοξέα), β) τη μεταβολομική φαινοτύπηση για την ανακάλυψη νέων βιοδραστικών μεταβολιτών και για τον εντοπισμό βιοδεικτών σχετιζόμενων με συγκεκριμένες καταπονήσεις-ασθένειες, (γ) την εξερεύνηση και βιοτεχνολογική αξιοποίηση των θαλάσσιων οργανισμών/μικροοργανισμών και των φυσικών προϊόντων τους. Ο Μανδαλάκης είναι συντονιστής του ερευνητικού έργου SPINAQUA, ενώ είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση των Ενοτήτων Εργασίας που σχετίζονται με την αξιολόγηση της «Βιο-εξυγιαντικής ικανότητας» (ΕΕ4) και του «Βιο-παραγωγικού δυναμικού» (ΕΕ5) των θαλάσσιων σπόγγων κατά την εκτροφή τους σε ιχθυοκαλλιεργητικές μονάδες.

RG link: https://www.researchgate.net/profile/Manolis_Mandalakis
ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-7469-4290

Ο Θάνος Νταϊλιάνης είναι Εντεταλμένος Ερευνητής (Γ’ βαθμίδα) στο ΙΘΑΒΒΥΚ-ΕΛΚΕΘΕ με γνωστικό αντικείμενο τη βιολογία θαλάσσιων ασπονδύλων με έμφαση στις βιοτεχνολογικές εφαρμογές. Οι ερευνητικές του δραστηριότητες εστιάζουν στη βιολογία των σπόγγων και την προσαρμογή τους σε περιβαλλοντικές διακυμάνσεις, την οικολογία παράκτιων οικοσυστημάτων συμπεριλαμβανομένης της προστασίας τους και των σχεδιασμό δράσεων αποκατάστασης, καθώς και τη μελέτη της θαλάσσιας βιοποικιλότητας. Είναι εξειδικευμένος αυτοδύτης με ευρεία εμπειρία στην εξερεύνηση και καταγραφή στο υποθαλάσσιο περιβάλλον, καθώς και την υλοποίηση πειραματικών διαδικασιών. Ο Νταϊλιάνης είναι κύριος ερευνητής στο πρόγραμμα SPINAQUA, υπεύθυνος για τις ενότητες εργασίας που σχετίζονται με την εκτίμηση των φυσικών πληθυσμών σπόγγων και την επιλογή κατάλληλων υποψήφιων για καλλιέργεια (ΕΕ2), καθώς και την εγκατάσταση και παρακολούθηση της πειραματικής μονάδας σπογγοκαλλιέργειας σε γειτνίαση με ιχθυοκλωβούς (ΕΕ3).

RG link: https://www.researchgate.net/profile/Thanos_Dailianis
ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-4102-9331

Η Εμμανουέλα Βερνάδου είναι κάτοχος του μεταπτυχιακού διπλώματος “Περιβαλλοντική Βιολογία: Διαχειρίση Χερσαίων και Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων”. Τα ενδιαφέροντα της εστιάζονται στην οικολογία του υδάτινου περιβάλλοντος, καθώς έχει ασχοληθεί με την οικολογική ποιότητα των ποταμών της Κρήτης, με την παρατήρηση και καταγραφή της κατανομής των κητωδών στη Βόρεια Θάλασσα και πως επηρεάζεται από τους περιβαλλοντικούς παράγοντες, και με την αναπαραγωγή των ιχθύων στις ιχθυοκαλλιέργειες. Είναι δύτρια αυτόνομης κατάδυσης, οπότε η εμπλοκή της στο πρόγραμμα SPINAQUA σχετίζεται με την εκτίμηση των φυσικών πληθυσμών σπόγγων (ΕΕ2) και την καλλιέργεια και την παρακολούθηση της σπογγοκαλλιέργειας κοντά σε ιχθυοκλωβούς (ΕΕ3). 

Η Θέκλα Αναστασίου είναι βιολόγος με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην περιβαλλοντική βιολογία και διαχείριση των χερσαίων και θαλάσσιων βιολογικών πόρων. Εργάζεται ως τεχνικός εργαστηρίου στο ΙΘΑΒΒΥΚ-ΕΛΚΕΘΕ από το 2018. Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα συγκαταλέγεται η θαλάσσια βιοποικιλότητα, η θαλάσσια ρύπανση και βιοπαρακολούθηση και η χημική ανάλυση βιομορίων και οργανικών ενώσεων. Έχει συμμετάσχει σε ποικίλες ερευνητικές δραστηριότητες, ανάμεσα στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η ανάλυση ορμονών στο αίμα των ψαριών με τη χρήση υγρής χρωματογραφίας- διπλής φασματομετρίας μάζας (LC-MS/MS), καθώς και η εξαγωγή συνολικού γενετικού υλικού και ανάλυση του γονιδίου 16S rRNA για την αναγνώριση μικροβιακών κοινοτήτων. Στο πρόγραμμα SPINAQUA θα υποστηρίξει την υλοποίηση των ερευνητικών δράσεων που προβλέπονται στην Ενότητα Εργασίας ΕΕ4 («Βιο-εξυγιαντική ικανότητα») και ΕΕ5 («Βιο-παραγωγικό δυναμικό»).

Η Δέσποινα Βαραμογιάννη – Μαματσή είναι υποψήφια διδάκτωρ του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης και κατέχει δίπλωμα Χημικού Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Έχει ασχοληθεί με την Βιομηχανική και Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία, και συγκεκριμένα με την παραγωγή προϊόντων προστιθέμενης αξίας από θαλάσσια μικροφύκη καθώς και από γαλακτικά βακτήρια χρησιμοποιώντας λιγνοκυτταρινούχα απόβλητα. Η διδακτορική της διατριβή πάνω στη Περιβαλλοντική Μηχανική θα εκπονηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος SPINAQUA όπου θα υποστηρίξει την υλοποίηση των ερευνητικών δράσεων που προβλέπονται στην Ενότητα Εργασίας ΕΕ4 («Βιο-εξυγιαντική ικανότητα») και ΕΕ5 («Βιο-παραγωγικό δυναμικό»).

Ο Ιούλιος Γλαμπεδάκης είναι επαγγελματίας δύτης με εξειδίκευση στην επιστημονική κατάδυση και την υποβρύχια φωτογραφία. Έχει συμμετάσχει σε δεκάδες προγράμματα που ανάμεσα στα άλλα περιλαμβάνουν στήσιμο και παρακολούθηση πειραμάτων, συλλογή δειγμάτων βιολογικής, χημικής, γεωλογικής και αρχαιολογικής αξίας, εκτιμήσεις οικολογικού ενδιαφέροντος, φωτογραφίσεις και κινηματογραφίσεις. Η ευρεία εμπειρία του σε διαφορετικού αντικειμένου εργασίες του έχει προσδώσει μια σφαιρική άποψη και την ικανότητα να μεταφέρει τεχνογνωσία από τομέα σε τομέα κάνοντας την εκάστοτε δουλειά απλούστερη, συντομότερη, ασφαλέστερη και χωρίς προβλήματα. Σε αυτό το πρόγραμμα θα βοηθήσει τους επιστήμονες στις εργασίες πεδίου που περιλαμβάνουν την εκτίμηση των ειδών και του πληθυσμού των σπόγγων σε διαφορετικές περιοχές και οικοτόπους (ΕΕ2), την συλλογή ατόμων και την καλλιέργεια των καταλληλότερων ειδών σε πειραματική μονάδα σε συνθήκες ανοικτής θάλασσας (ΕΕ3).

Συμβουλευτική ερευνητική επιτροπή

Η έρευνα του Νίκου Παπανδρουλάκη εστιάζεται στη βελτίωση των μεθοδολογιών και τεχνολογιών της θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας. Η χρήση μαθηματικών μοντέλων αύξησης των ψαριών και κατανάλωσης τροφής στοχεύει στην ανάπτυξη αυτοματοποιημένων συστημάτων διαχείρισης και ταΐσματος σε εκκολαπτήρια και μονάδες ιχθυοκλωβών. Από το 2000, ενδιαφέρεται για την ειδική διαφοροποίηση της υδατοκαλλιέργειας με είδη που αναπτύσσονται γρήγορα, όπως το μαγιάτικο (Seriola dumerili) και ο κρανιός (Argyrosomus regius), για τα οποία αναπτύσσονται μέθοδοι για εκτροφής. Η μελέτη της συμπεριφοράς των ψαριών (από το 2005) στις συνθήκες εκτροφής και κατά τη διάρκεια στρες αποσκοπεί στην ανάπτυξη μεθόδων – δεικτών για την παρακολούθηση και τη διαχείριση της ευζωίας των εκτρεφόμενων πληθυσμών κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας. Ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας ανοικτής θάλασσας (επίσης σε πλατφόρμες πολλαπλών χρήσεων), αναπτύσσοντας εργαλεία για νέα συστήματα παρακολούθησης, λειτουργίας και λήψης αποφάσεων, στην κατεύθυνση μιας «υδατοκαλλιέργειας ακριβείας», και για θαλάσσιες πλατφόρμες πολλαπλών χρήσεων, αναπτύσσοντας την ενότητα της υδατοκαλλιέργειας με έμφαση στις συνέργειες με άλλες δραστηριότητες. Έχει δημοσιεύσει 4 κεφάλαια σε βιβλία και περισσότερα από 100 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και σε περιοδικά διεθνών επιστημονικών εταιρειών (1.798 αναφορές, h-δείκτης 25). Έχει συμμετάσχει ως συντονιστής ή εταίρος σε 34 εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα (π.χ. AquaExcel2020, TROPOS, COPEWELL, DIVERSIFY, TAPAS, CLIMEFISH, PERFORMFISH, iFishENCi και BlueMed SCA). Έχει συμμετάσχει ως λέκτορας στο “University Master Course in Aquaculture” και στο “University PhD Course in Aquaculture” στο Πανεπιστήμιο Las Palmas de Gran Canaria και από το 2016 στο “Erasmus + Joint Master Degree in Aquaculture Environment and Society”.

Ο Κώστας Ντούνας είναι Διευθυντής Ερευνών στο ΙΘΑΒΒΥΚ-ΕΛΚΕΘΕ και υπεύθυνος του Υποθαλάσσιου Βιοτεχνολογικού Πάρκου του ΕΛΚΕΘΕ Κρήτης. Έχει διατελέσει συντονιστής ή επιστημονικός υπεύθυνος σε πολυάρυθμα Ευρωπαϊκά και Εθνικά ερευνητικά έργα Ε&Α. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: το σχεδιασμό και μελέτη τεχνητών υφάλων, την ανάπτυξη ενός δικτύου υποθαλάσσιων καταδυτικών πάρκων κατά μήκος των ακτών της Κρήτης, τη διαχείριση παράκτιων περιοχών, τις προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές και τις επιπτώσεις των αλιευτικών εργαλείων.

Η Ελένη Βουλτσιάδου είναι καθηγήτρια στον Τομέα Ζωολογίας της Σχολής Βιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Διδάσκει θαλάσσια βιολογία, ζωολογία ασπονδύλων και υδατοκαλλιέργειες. Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη μελέτη της θαλάσσιας βιοποικιλότητας (συγκεκριμένα την συστηματική, ζωογεωγραφία και οικολογία των σπόγγων), τη δομή των βενθικών βιοκοινοτήτων, τις ανθρωπογενείς επιδράσεις στα θαλάσσια οικοσυστήματα, και την ιστορία της θαλάσσιας βιολογίας.

Ο Βασίλης Ρούσσης απέκτησε το πτυχίο του από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το διδακτορικό του από το Πανεπιστήμιο της Αϊόβα. Πραγματοποίησε μεταδιδακτορική έρευνα στο Ωκεανογραφικό Ίδρυμα Scripps και στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» πριν από την είσοδό του στο Τμήμα Φαρμακευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το 1995, όπου το 2006 προήχθη ως καθηγητής. Από το 2008 εργάζεται ως Διευθυντής του Εργαστηρίου Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη χημική διερεύνηση θαλάσσιων οργανισμών από την Ανατολική Μεσόγειο. Το 2015 έλαβε το βραβείο PSE – Bruker ως αναγνώριση της σημαντικής συνεισφοράς του στη χημεία, τη δομή και τη λειτουργία των θαλάσσιων φυσικών προϊόντων.

Comments are closed.